2023 Kurumsal Eğitimler

DİKSİYON EĞİTİMİ

 Eğitim İçeriği

 • Türkçe üzerine
 • Konuşma türleri
 • Konuşmacının genel nitelikleri
 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Fonetik ile ikna
 • Duraklama(Alıştırmalı)
 • Yorumlama(Alıştırmalı)
 • Üslup(Alıştırmalı)
 • Telaffuz(Alıştırmalı)
 • Tonlama (Alıştırmalı)
 • Vurgulama(Alıştırmalı)
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ>
 • Konuşma alfabemiz 28 harf
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
  • “Türkçe yazıldığı gibi okunur” öğretisinin bozulması
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Diksiyonun iknaya etkisi
 • Kısaltmalar
 • Doğaçlama
 • Beden Dilinin konuşmaya etkisi
 • Çevre dilinin konuşmaya etkisi
 • Metin alıştırmaları   
 • Topluluk önünde konuşma
 • Sahada diksiyon ve etkileme
 • İlk 7 Saniye
 • İkna teknikleri
 • Heyecanı yenmek
 • Sunum Teknikleri
 • Sunumda etkileme
 • Hitabet
 • Doğaçlama

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Temel iletişim becerileri
 • Beden Dili, Ses Tonu, Kelimelerin gücü
 • Grup psikolojisi
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 •  Temsil Sistemleri Testi
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Kadınlara- Erkeklere ve Çocuklara özel eğitim teknikleri
 • Hikayenin gücü
 • İnteraktif etkileşim
 • Örnek olay yönetimi - Case Study
 • Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
 • Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Problem – Çözüm
 • Tez – Antitez – Sentez
 • Eğitmen Yetkinlikleri
 • İletişim Becerisi
 • Etkin Dinleme
 • Güçlü Sorular
 • Anlatım ve Doğru Sözcükler
 • Beden Dili
 • Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
 • Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
 • Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Sunum Teknikleri
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
 • Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme ROI, Kirk Patrick 3-4

Neden Bizimle Çalışmalısınız  https://www.erdemkaragoz.com/neden-biz

Tarihler ve Eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

#EğitimcininEğitimi
#Eğiticilerin Eğitimi
#EğitmenlikEğitimi
#Eğitici tasarım
#Kolaylaştırma becerileri
#Etkili iletişim
#YetişkinÖğrenimi
#Sunum becerileri
#EğitimTeknikleri
#ÖğrenmeStyleleri
#Geri BildirimVeDeğerlendirme
#Müfredat geliştirme
#EngagingKatılımcılar
#İnteraktif öğrenmek
#Profesyönel geliştirme
#KoçlukVeMentorluk
#ÖğrenimYönetim
#EğitimdeTeknoloji
#Devamlı gelişme
#EğitimciEğitimi

KONUT PROJE SATIŞI

GAYRİMENKUL PROJE SATIŞ EĞİTİMLERİ

Proje takımın seçimi nasıl olmalıdır? Yetenek havuzu nasıl oluşturulur?

Satışın iç oyunu nedir? Satıcı kendini nasıl hazırlar?

Satıcı içsel motivasyonlarına ve güçlü nedenlerine nasıl ulaşır?

Satışın Dış Oyunu nasıl oluşur?

Satıcının imaj yönetimi

Doğru müşteriyi tanımlamak ve ulaşmak

Hedef müşteri ile geçen 18 dakika

Beyin ve satın alma kararları nöro pazarlama

Hipnotik dil kalıpları bilinçaltına satış

Kadınlara satış ve etkileşim

Oyun kurgusuna hazır mısınız?

Kusursuz ürün bilgisi nasıl oluşturulur?

Bölge ve konum satışı

Piyasa nasıl hakim olursunuz?

Telefonda davet

Sosyal medyadan gelen ilanları etkin arama

İlk etkileşim 7 saniyede etkileme teknikleri

Sunum teknikleri ve etkileşim

Grup psikolojisi nasıl yönetilir?

Gelişen müşteriyi nasıl etkilersiniz?

Anında etki nasıl gerçekleşir?

Projelerin anlatımı nasıl olmalıdır?

Müşteri okuma teknikleri nelerdir?

Hikaye anlatıcılığı güçlü sorular ve etkin dinleme

Beden dili kullanımı ve beden dili okuma

Müşteriye statü ve gelecek satmanın yolları nelerdir?

Müşteriye cesaret vermek ve çerçeveleme teknikleri

Referans zinciri

Satış kapama

Proje satışında yapılan hayati hatalar nelerdir?

Proje satışında görsellik

Proje örnek daire ve satış kurgusu

Projeli satışlarda sözleşme örnekleri

İyi bir satıcıda olması gereken özellikler nelerdir?

Satıcının beden dili, ses tonu ve görsel imajı nasıl olmalıdır?

Satıcının sürekli gelişimi

Müşteriye fiyatı ve ödeme koşullarını olağanlaştırmak

Müşteri itirazlarını yönetmek

Ego çatışmalarında danışmanlık yapmak

Algı yönetimi

Müşteri takibi CRM

Güven oluşturma

Müşteriye değer katma, projeksiyon müşteride

Geri bildirim kültürü

Yazışma kültürü

Kurumsallık

Sosyal medya yönetimi

İçerik üretme

42 ikna taktiği

Tüm sorularınız çin 0532 276 40 91

Üç ve üzeri katılım için lütfen iletişime geçiniz.

Fiyatlar bireysel katılım içindir. Fiyatlara 2 cafe break, öğle yemeği, katılım belgesi dahildir. Fiyat KDV dahildir.

Otel bilgileri eğitimden iletilecektir.

Takım Liderliği Masterclass ”Zirvede Liderlik Deneyimi” 

 

Süre 2 gün 09.30-16.30 

Amaç; Takımların performansını geliştirerek yönetmek, adil, etkili iletişim kurmak, ilham vererek motive etmek, sorunları öngörerek çözmek, iş birliğini birlikte yaşamayı öğretmek, bir liderlik kültürü geliştirmek için beceriler kazanmaktır.  

Beklenen Davranış Değişimi 

İyi bir takım lideri olmak için liderin iletişim becerilerini güçlendirmesi, empati ve duyarlılık göstermesi, takım üyelerini desteklemesi ve güven oluşturması önemlidir. Ayrıca, etkili problem çözme ve karar verme yeteneklerine sahip olmalı, sorunları azaltmalı, öncelik planlaması yapabilmelidir. Motivasyon sağlama, <span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW21380390 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: var(--urlContextualSpellingAndGrammarErrorV2, url(" data:image="" svg+xml;base64,pd94bwwgdmvyc2lvbj0ims4wiiblbmnvzgluzz0ivvrgltgipz4kphn2zyb3awr0ad0inxb4iibozwlnahq9ijnwecigdmlld0jved0imcawidugmyigdmvyc2lvbj0ims4xiib4bwxucz0iahr0cdovl3d3dy53my5vcmcvmjawmc9zdmciihhtbg5zonhsaw5rpsjodhrwoi8vd3d3lnczlm9yzy8xotk5l3hsaw5rij4kicagidwhls0gr2vuzxjhdg9yoibta2v0y2ggntuumiaonzgxodepic0gahr0chm6ly9za2v0y2hhchauy29tic0tpgogicagphrpdgxlpmdyyw1tyxjfzg91ymxlx2xpbmu8l3rpdgxlpgogicagpgrlc2m+q3jlyxrlzcb3axroifnrzxrjac48l2rlc2m+ciagica8zybpzd0iz3jhbw1hcl9kb3vibgvfbgluzsigc3ryb2tlpsjub25liibzdhjva2utd2lkdgg9ijeiigzpbgw9im5vbmuiigzpbgwtcnvszt0izxzlbm9kzcigc3ryb2tllwxpbmvjyxa9injvdw5kij4kicagicagica8zybpzd0ir3jhbw1hci1uawxllunvchkiihn0cm9rzt0iizmzntvgrii+ciagicagicagicagidxwyxroigq9ik0wldaunsbmnswwljuiiglkpsjmaw5lltitq29wes0xmci+pc9wyxropgogicagicagicagica8cgf0acbkpsjnmcwyljugtdusmi41iibpzd0itgluzs0ylunvchktmteipjwvcgf0ad4kicagicagica8l2c+ciagica8l2c+cjwvc3znpg="=&quot;));" border-bottom-width:="" 1px;="" border-bottom-style:="" solid;="" border-bottom-color:="" transparent;="" -webkit-nbsp-mode:="" normal="" !important;"="">işbirliği teşvik etme ve liderlik değerlerini örneklemesi de gerekmektedir. Takımı liderine güvenmeli ve saygı duymalıdır. Bu değişiklikler, takım liderlerinin başarıya ulaşmasını ve takımlarını yönetmede etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitimin amacı takım liderlerini geliştirerek güçlü bir takım oluşturmaktır. 

 

Hedef Kite; 

Mevcut takım liderleri, yeni lider adayları, yetenek havuzundaki potansiyel kişiler, proje yöneticileri ve koordinatörler ayrıca liderlik eğitim ve organizasyonuna katılmaya gönüllü gelişime açık kişiler. 

 

İçerik; 

Liderlik becerileri ve problemlere bakış açısı geliştirme 

İletişim kaslarını geliştirmek, gözlem, güçlü sorular ve dinleme egzersizleri 

Delegasyon, inisiyatif alma verme dengesi 

Yükü paylaşırken ekibi geliştirmek işi yapana verme tuzağı 

Performans kurgusu  

Geribildirim alma verme  

İçsel motivasyon geliştirme 

Kriz yönetimi 

Öngörü yeteneği 

Kurumsal hafıza 

Kendinin ve ekibinin güncel versiyonu olmak 

Öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmek 

Kurumsal kültürü yönetmek 

Raporlama ve analiz yeteneği 

Müşteri odaklılık 

İlişki yönetimi 

Değişime uyum ve esneklik  

Ekip ile iş geliştirme 

Günün kurgusu  

İşi planlama planı işletme 

Koçluk becerileri 

 

 

Eğitim Tekniği; 

 

Etkileşimli tartışmalar birlikte düşünme, şirket içinden rol oyunları, simülasyon ve senaryolar. Eğitim materyalleri ile oyun ve uygulamalar, örnek olayları farklı gruplarla çözmek ve deneyim paylaşımı, makale ödev ve egzersizler. Geri bildirim, yaşanmış hikayelerle bağlantı kurmak. 

Hedef katılımcı sayısı 12- 16 arası geri bildrim ve uygulamalar için uygundur.

#TakımLiderliğiEğitimi
#Takım Liderliği Eğitimi
#Liderlik gelişimi
#Yönetim Becerileri
#Etkili iletişim
#Ekip Oluşturma
#Motivasyonel Liderlik
#Problem çözme
#Karar verme
#Çatışma çözümü
#Duygusal zeka
#KoçlukVeMentorluk
#Hedef Belirleme
#Performans Yönetimi
#Stratejik düşünce
#DeğişimYönetim
#Liderlik özellikleri
#GüçlendirmeEkipleri
#Devamlı gelişme
#LiderlikEğitimProgramı

Sağlık Sektöründe Call Center Eğitimi

Amaç;

Sağlık turizmi call center satış ekibi eğitiminin amacı, ekiplerin etkili iletişim becerileri, ürün ve hizmet bilgisi, satış stratejileri ve müşteri yönetimi konularında yetkinliklerini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Beklenen Davranış Değişimi

Müşteri Odaklılık: Satış temsilcileri, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlama ve onlara özel çözümler sunma konusunda daha duyarlı olurlar.

Etkili İletişim: İletişim becerileri gelişir ve net, anlaşılır ve etkili bir şekilde müşterilerle iletişim kurarlar. İyi dinleme, empati ve doğru yanıtlarla müşteri memnuniyetini artırırlar.

Satış Teknikleri: Satış sürecini daha etkili yönetme, ürün ve hizmetlerin faydalarını vurgulama, müşteri itirazlarına cevap verme ve satışı başarıyla tamamlama konusunda daha yetkin hale gelirler.

Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşteri ilişkilerini sürdürme, takip etme ve müşteri geri bildirimlerini değerlendirme konusunda daha aktif ve etkili olurlar.

Güvenilirlik ve Profesyonellik: Müşterilere karşı güvenilir ve profesyonel bir tutum sergilerler, etik davranışlar gösterirler ve müşteri gizliliği konusunda hassasiyet gösterirler.

Takım Çalışması: Ekip içinde işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirir, diğer ekip üyeleriyle etkili bir şekilde işbirliği yaparlar.

Hedef Odaklılık: Bireysel ve takım hedeflerine odaklanır, satış performanslarını izler ve geliştirme alanlarını belirlerler.

Problem Çözme ve Stres Yönetimi: Zorlu müşteri durumlarıyla başa çıkma, kriz yönetimi ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirirler.

Bu davranış değişimleri, satış ekiplerinin müşteri memnuniyetini artırması, satış performansını yükseltmesi ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini sürdürmesi açısından önemlidir.

Hedef Kitle

Satış Temsilcileri: Satış departmanında çalışan ve doğrudan müşterilerle iletişim kuran satış temsilcileri.

Satış Yöneticileri: Satış ekibini yöneten ve performanslarını takip eden satış yöneticileri.

Satış Destek Ekibi: Satış sürecinde destek sağlayan ekip üyeleri, örneğin teklif hazırlama, raporlama, veri analizi vb.

Call Center Temsilcileri: Müşterilerle telefonda iletişim kuran ve satış sürecine destek olan call center temsilcileri.

Rezervasyon ve Randevu Takip Ekibi: Müşterilerin rezervasyon ve randevularını yöneten ve takip eden ekip üyeleri.

Diğer İlgili Departmanlar: Sağlık turizmi satış sürecinde etkileşimde bulunan diğer departmanlar, örneğin sağlık hizmetleri, destinasyon yönetimi, finans vb.

Bu şekilde eğitim, satış ekiplerinin tüm bileşenlerini kapsayarak etkili bir şekilde uygulanabilir ve sağlık turizmi satış performansının artırılmasına katkıda bulunabilir.

İçerik;

Müşteri odaklılık

Hedef kitle ve müşteri profili

Funnel yönetimi

İlişki ve güven satışı

Müşteri taleplerini anlama ve analiz

Çözümleri kişiselleştirme

Hizmeti paketleme

Uzmanlık satmak

Müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme

Geri bildirim alma verme

Müşteri istek ve itirazlarını yönetmek

İnovasyon ve trend takibi

Kültürel farkındalık çok kültürlü iletişim

İşbirliği ve ortaklık yönetimi

Takip ve etkileşim

Satış kapama teknikleri

İptallerde ikna

Davet teknikleri

Çapraz satış 

Referans alma

İmaj ve itibar yönetimi

Çözüm satmak

Eğitim Tekniği; 

Etkileşimli tartışmalar birlikte düşünme, şirket içinden rol oyunları, simülasyon ve senaryolar. Eğitim materyalleri ile oyun ve uygulamalar, örnek olayları farklı gruplarla çözmek ve deneyim paylaşımı, makale ödev ve egzersizler. Geri bildirim, yaşanmış hikayelerle bağlantı kurmak. 

Hedef katılımcı sayısı 12- 16 arası geri bildirim ve uygulamalar için uygundur.

#Müşteri Etkileşimi

#Etkili iletişim

#Ürün bilgisi

#Satış Teknikleri

#MüşteriHizmetleriMükemmelliği

#Satış performansı

#Takım İşbirliği

#Müşteri İlişkisi Yönetimi

#SatışStratejileri

#Hedef Belirleme

#Problem çözme

#Stres Yönetimi

#Satışta Etik

#SatışBaşarısı

#SağlıkSatışları

#Profesyönel geliştirme

#SatışEğitimProgramı

#CallCenter

#Çağrımerkezi

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!