2023 Kurumsal Eğitimler

DİKSİYON EĞİTİMİ

 Eğitim İçeriği

 • Türkçe üzerine
 • Konuşma türleri
 • Konuşmacının genel nitelikleri
 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Fonetik ile ikna
 • Duraklama(Alıştırmalı)
 • Yorumlama(Alıştırmalı)
 • Üslup(Alıştırmalı)
 • Telaffuz(Alıştırmalı)
 • Tonlama (Alıştırmalı)
 • Vurgulama(Alıştırmalı)
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ>
 • Konuşma alfabemiz 28 harf
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
  • “Türkçe yazıldığı gibi okunur” öğretisinin bozulması
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Diksiyonun iknaya etkisi
 • Kısaltmalar
 • Doğaçlama
 • Beden Dilinin konuşmaya etkisi
 • Çevre dilinin konuşmaya etkisi
 • Metin alıştırmaları   
 • Topluluk önünde konuşma
 • Sahada diksiyon ve etkileme
 • İlk 7 Saniye
 • İkna teknikleri
 • Heyecanı yenmek
 • Sunum Teknikleri
 • Sunumda etkileme
 • Hitabet
 • Doğaçlama

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Temel iletişim becerileri
 • Beden Dili, Ses Tonu, Kelimelerin gücü
 • Grup psikolojisi
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 •  Temsil Sistemleri Testi
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Kadınlara- Erkeklere ve Çocuklara özel eğitim teknikleri
 • Hikayenin gücü
 • İnteraktif etkileşim
 • Örnek olay yönetimi - Case Study
 • Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
 • Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Problem – Çözüm
 • Tez – Antitez – Sentez
 • Eğitmen Yetkinlikleri
 • İletişim Becerisi
 • Etkin Dinleme
 • Güçlü Sorular
 • Anlatım ve Doğru Sözcükler
 • Beden Dili
 • Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
 • Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
 • Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Sunum Teknikleri
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
 • Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme ROI, Kirk Patrick 3-4

Neden Bizimle Çalışmalısınız  https://www.erdemkaragoz.com/neden-biz

Tarihler ve Eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

KONUT PROJE SATIŞI

GAYRİMENKUL PROJE SATIŞ EĞİTİMLERİ

Proje takımın seçimi nasıl olmalıdır? Yetenek havuzu nasıl oluşturulur?

Satışın iç oyunu nedir? Satıcı kendini nasıl hazırlar?

Satıcı içsel motivasyonlarına ve güçlü nedenlerine nasıl ulaşır?

Satışın Dış Oyunu nasıl oluşur?

Satıcının imaj yönetimi

Doğru müşteriyi tanımlamak ve ulaşmak

Hedef müşteri ile geçen 18 dakika

Beyin ve satın alma kararları nöro pazarlama

Hipnotik dil kalıpları bilinçaltına satış

Kadınlara satış ve etkileşim

Oyun kurgusuna hazır mısınız?

Kusursuz ürün bilgisi nasıl oluşturulur?

Bölge ve konum satışı

Piyasa nasıl hakim olursunuz?

Telefonda davet

Sosyal medyadan gelen ilanları etkin arama

İlk etkileşim 7 saniyede etkileme teknikleri

Sunum teknikleri ve etkileşim

Grup psikolojisi nasıl yönetilir?

Gelişen müşteriyi nasıl etkilersiniz?

Anında etki nasıl gerçekleşir?

Projelerin anlatımı nasıl olmalıdır?

Müşteri okuma teknikleri nelerdir?

Hikaye anlatıcılığı güçlü sorular ve etkin dinleme

Beden dili kullanımı ve beden dili okuma

Müşteriye statü ve gelecek satmanın yolları nelerdir?

Müşteriye cesaret vermek ve çerçeveleme teknikleri

Referans zinciri

Satış kapama

Proje satışında yapılan hayati hatalar nelerdir?

Proje satışında görsellik

Proje örnek daire ve satış kurgusu

Projeli satışlarda sözleşme örnekleri

İyi bir satıcıda olması gereken özellikler nelerdir?

Satıcının beden dili, ses tonu ve görsel imajı nasıl olmalıdır?

Satıcının sürekli gelişimi

Müşteriye fiyatı ve ödeme koşullarını olağanlaştırmak

Müşteri itirazlarını yönetmek

Ego çatışmalarında danışmanlık yapmak

Algı yönetimi

Müşteri takibi CRM

Güven oluşturma

Müşteriye değer katma, projeksiyon müşteride

Geri bildirim kültürü

Yazışma kültürü

Kurumsallık

Sosyal medya yönetimi

İçerik üretme

42 ikna taktiği

Tüm sorularınız çin 0532 276 40 91

Üç ve üzeri katılım için lütfen iletişime geçiniz.

Fiyatlar bireysel katılım içindir. Fiyatlara 2 cafe break, öğle yemeği, katılım belgesi dahildir. Fiyat KDV dahildir.

Otel bilgileri eğitimden iletilecektir.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!