2020 Kurumsal Eğitimler

DİKSİYON EĞİTİMİ

 Eğitim İçeriği

 • Türkçe üzerine
 • Konuşma türleri
 • Konuşmacının genel nitelikleri
 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Fonetik ile ikna
 • Duraklama(Alıştırmalı)
 • Yorumlama(Alıştırmalı)
 • Üslup(Alıştırmalı)
 • Telaffuz(Alıştırmalı)
 • Tonlama (Alıştırmalı)
 • Vurgulama(Alıştırmalı)
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ>
 • Konuşma alfabemiz 28 harf
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
  • “Türkçe yazıldığı gibi okunur” öğretisinin bozulması
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Diksiyonun iknaya etkisi
 • Kısaltmalar
 • Doğaçlama
 • Beden Dilinin konuşmaya etkisi
 • Çevre dilinin konuşmaya etkisi
 • Metin alıştırmaları   
 • Topluluk önünde konuşma
 • Sahada diksiyon ve etkileme
 • İlk 7 Saniye
 • İkna teknikleri
 • Heyecanı yenmek
 • Sunum Teknikleri
 • Sunumda etkileme
 • Hitabet
 • Doğaçlama

  Yatırım Değeri 3500 TL+KDV/Gün

  

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Temel iletişim becerileri
 • Beden Dili, Ses Tonu, Kelimelerin gücü
 • Grup psikolojisi
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 •  Temsil Sistemleri Testi
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Kadınlara- Erkeklere ve Çocuklara özel eğitim teknikleri
 • Hikayenin gücü
 • İnteraktif etkileşim
 • Örnek olay yönetimi - Case Study
 • Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
 • Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Problem – Çözüm
 • Tez – Antitez – Sentez
 • Eğitmen Yetkinlikleri
 • İletişim Becerisi
 • Etkin Dinleme
 • Güçlü Sorular
 • Anlatım ve Doğru Sözcükler
 • Beden Dili
 • Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
 • Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
 • Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Sunum Teknikleri
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
 • Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme ROI, Kirk Patrick 3-4

Neden Bizimle Çalışmalısınız  https://www.erdemkaragoz.com/neden-biz

Tarihler ve Eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Şirket salonlarında ya da belirlediğiniz otellerde 2 günlük eğitimi hemen satın alabilirsiniz. İstanbul dışı ulaşım, konaklama dahil edilmemiştir. Dilerseniz 5 eğitmene kadar uzun süreli eğitim planlanmaktadır.

Yatırım Değeri 3500 TL+KDV/Gün

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!