EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Temel iletişim becerileri
 • Beden Dili, Ses Tonu, Kelimelerin gücü
 • Grup psikolojisi
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 •  Temsil Sistemleri Testi
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Kadınlara- Erkeklere ve Çocuklara özel eğitim teknikleri
 • Hikayenin gücü
 • İnteraktif etkileşim
 • Örnek olay yönetimi - Case Study
 • Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
 • Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Problem – Çözüm
 • Tez – Antitez – Sentez
 • Eğitmen Yetkinlikleri
 • İletişim Becerisi
 • Etkin Dinleme
 • Güçlü Sorular
 • Anlatım ve Doğru Sözcükler
 • Beden Dili
 • Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
 • Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
 • Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
 • Eğitimde teknoloji kullanımı
 • Sunum Teknikleri
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
 • Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme ROI, Kirk Patrick 3-4

Neden Bizimle Çalışmalısınız  https://www.erdemkaragoz.com/neden-biz

Tarihler ve Eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

#EğitimcininEğitimi
#Eğiticilerin Eğitimi
#EğitmenlikEğitimi
#Eğitici tasarım
#Kolaylaştırma becerileri
#Etkili iletişim
#YetişkinÖğrenimi
#Sunum becerileri
#EğitimTeknikleri
#ÖğrenmeStyleleri
#Geri BildirimVeDeğerlendirme
#Müfredat geliştirme
#EngagingKatılımcılar
#İnteraktif öğrenmek
#Profesyönel geliştirme
#KoçlukVeMentorluk
#ÖğrenimYönetim
#EğitimdeTeknoloji
#Devamlı gelişme
#EğitimciEğitimi

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!