Sağlık turizminde takım liderleri

 

Sağlık Turizminde Satış Takım Lideri Faktörü

Erdem Karagöz

Vizyon ve Hedefleri Tanımlayın:

Ekibin vizyonunu ve hedeflerini, daha geniş organizasyonel hedeflerle uyumlu bir şekilde açıkça ifade edin. Çünkü çağrı merkezi çalışanları sadece bireysel kazançlarına odaklanacaktır. Detaylarla ilgilenmek istemezler fokusları müşteri ve daha çok satmaktır. Satış direktörü, üst yöneticiler, şirket patronları daha büyük resme odaklanırlar. O nedenle detayların yönetiminde takım liderleri kritik önemdedir. İyi bir üst yöneticinin işi takım liderlerin motivasyonlarını ve gelişimlerini takip etmektir. Turnoverin çok yüksek olduğu sağlık turizmi çağrı merkezlerinde takım liderlerinin aidiyeti çok yüksek olmalıdır. İş geliştirme fikirleri, rakip analizleri, Pazar değişkenlikleri ile düşük maaş, yüksek primle çalışan satıcılar ilgilenmek istemezler. Veri analizi ve büyüme için takımın başındaki liderleri hayati önemdedir. 

Bu, yüksek kaliteli hasta bakımı sağlamayı, hasta sonuçlarını iyileştirmeyi, hasta memnuniyeti, operasyonel verimliliği artırmayı veya sağlık hizmeti sunumunda yeniliği teşvik etme konularında sahadaki gözünüz takım liderleridir. 

Güçlü ve Farklı Bir Ekip Oluşturun:

Birbirini tamamlayan becerilere ve uzmanlığa sahip çalışanları işe alın ve bir araya getirin. İş görüşmelerini sadece insan kaynakları yapmamalıdır. Takım liderleri sahada çalışacağı ekibinin seçiminde yer almalıdır.  Çok çeşitli zorlukların üstesinden gelebilecek çok yönlü bir ekip sağlamak için tıp uzmanları, yöneticiler, teknoloji uzmanları ve destek personeli gibi sağlık sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Çağrı merkezi ve satış ekibinin oyun kurgusunda birbirinden zıt özelliklere sahip ve güçlü yanlarını sahada iyi kullanacak, uyumlu ve en önemlisi kişisel ihtirasları olmayan, kısa sürede zengin olma hayali kurmayan tutkulu kişiler seçilmelidir. Kişilik envanteri yapmadan, iyi bir oryantasyon yaptırmadan alacağınız kişiler başarısız olduğunda kendilerini değil şirket ve yöneticilerini suçlayacaktır. Mazeret yerine sınuçlara odaklanan ve süreçten öğrenen takım kurun.

İşbirlikçi Bir Kültür Teşvik Edin:

Ekip üyeleri arasında açık iletişimi, iş birliğini ve bilgi paylaşımını teşvik edin. Çünkü bazı ekiplerde eskiler bilgi, müşteri ve deneyim paylaşmaktan pozisyon ve kişisel çıkarlarını kaybedeceğini düşündüğü için çekinebilir. Sağlık hizmetleri genellikle disiplinler arası iş birliği gerektirdiğinden, farklı bakış açılarına değer veren ve ekip çalışmasını destekleyen bir ortam yaratın. Herkesin özgürce fikrini söylediği ve kimsenin gizli ajandasının olmadığı güvenli bir liman yaratın. Özellikle farklı dil ve kültürlerden gelen kişilerin yaşam kalitesini kolaylaştırmak, aile ortamı yaratmak takımın performansını etkileyecektir. İyi bir takım lideri herkese eşit davranmalı ve geçmişe dayalı kataloglardan bakmamalıdır.

Net Roller ve Sorumluluklar Geliştirin:

Her ekip üyesi için net roller ve sorumluluklar tanımlayın, uzmanlıkları ve ekibin hedefleriyle uyumlu olmalarını sağlayın. Bu netlik, karışıklığı, tekrarlanan çabaları önlemeye yardımcı olur ve hesap verebilirliği sağlar. Takım liderleri check listler ve iş takibinde başarılı olmalıdır. Takım liderlerinin çağrı merkezindeki her oyuncu için öngörülebilir tahminleri ve gelişmeleri için merakları olmalıdır.

Etkili İletişim Kanalları Kurun:

Ekip içinde düzenli ve etkili iletişim kanalları uygulayın. Buna ekip toplantıları, e-posta güncellemeleri veya herkesi bilgilendirmek ve katılım sağlamak için dijital iş birliği araçları dahildir. Geri bildirimi teşvik edin ve endişeleri veya fikirleri paylaşmak için bir açık kapı politikası oluşturun. 

Ölçülebilir Hedefler ve Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) Belirleyin:

Ekip için spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı (SMART) hedefler belirleyin. Hasta memnuniyet oranları, azaltılmış bekleme süreleri veya artan verimlilik gibi ekibin hedefleriyle uyumlu temel performans göstergelerini tanımlayın. İlerlemeyi düzenli olarak gözden geçirin ve ekip üyelerine geri bildirim sağlayın. Çağrı merkezinde satış işi en değerli müşterileri keşfetmek, ilişki yönetimi ve takip işidir. Sağlık turizminde güven kazanmak aylarınızı alırken kaybetmek için 20 saniye yeterli olabilir. Müşteri size güvenmezse havalimanında tercihini değiştirip başka hastaneye transfer yapabilir.

Mesleki Gelişimi Destekleyin:

Ekip üyeleri için sürekli eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına yatırım yapın. Sağlık hızla gelişen bir alandır ve sürekli öğrenme çok önemlidir. Kaynaklar, mentorluk sağlayın ve konferanslara, çalıştaylara ve sertifikalara katılımı teşvik edin.

Teknoloji ve İnovasyonu Kucaklayın:

Sağlık hizmetleri teknolojisindeki gelişmelerden haberdar olun ve daha iyi hasta bakımı ve operasyonel verimlilik için bunlardan yararlanma fırsatlarını belirleyin. Ekip üyelerini yenilikçi çözümleri keşfetmeye, yeni teknolojileri denemeye ve en iyi uygulamaları uygulamaya teşvik edin. GPT4 hayatınızı kolaylaştırmaya başlamış olmalıdır. CRM programları, sosyal medya performansı takım liderlerinin öncelikli alanları olmalıdır.

Kaliteyi İzleyin ve İyileştirin:

İyileştirme alanlarını belirlemek için kalite güvence süreçlerini uygulayın ve performansı izleyin. Sürekli iyileştirme kültürünü teşvik edin ve ekibi kök neden analizi, performans ölçümleri ve hasta geri bildirim mekanizmaları gibi kalite iyileştirme girişimlerine dahil edin. Takım liderleri kendilerini iş geliştirici olarak görmelidir. Müşterinin ilk temas anından satın alan yada almayan müşteriye davranışa kadar tüm döngü iyi yönetilmelidir.

Çalışan Refahını Destekleyin:

Sağlık profesyonellerinin karşılaştığı zorlukları tanıyın ve ele alın. İş-yaşam dengesini, ruh sağlığı desteğini ve çalışan refahı girişimlerini destekleyen destekleyici bir çalışma ortamı yaratın. Ekip moraline öncelik verin ve motivasyonu korumak için başarıları kutlayın. Bununla birlikte kendi içsel motivasyonlarını ve güçlü nedenlerini bulmalarını sağlayın.

Paydaşlarla İş birliği Yapın:

Tıbbi personel, yöneticiler, hastalar ve toplum kuruluşları dahil olmak üzere kilit paydaşlarla güçlü ilişkiler kurun. Girişimler üzerinde iş birliği yapın, geri bildirim alın ve hasta bakımını iyileştirmek ve sağlık hizmeti zorluklarını toplu olarak ele almak için stratejileri uyumlu hale getirin.

Mevzuat ve Sektör Değişikliklerine Uyum Sağlayın:

Gelişen sağlık hizmetleri düzenlemeleri, sektör trendleri ve en iyi uygulamalardan haberdar olun. Değişikliklere proaktif bir şekilde uyum sağlayın ve geçişlerde ekibe rehberlik ederek uyumluluğu sağlayın ve hasta bakımı ve operasyonlarındaki kesintileri en aza indirin.

Bunun genel bir strateji planı olduğunu ve özel gereksinimlerin sağlık kuruluşu ve ekibine göre değişebileceğini unutmayın. Planı benzersiz koşullarınıza göre uyarlamak ve gerektiğinde düzenli olarak gözden geçirip uyarlamak çok önemlidir.

Takım liderlerinin koçluk becerileri gelişmelidir. Öz denetimleri yüksek, her zaman motive, imaj ve algı yönetimleri iyi olmalıdır. Takım liderleri iç ve dış satışta yetkin olmalı müzakere ve ikna alanında sürekli gelişmelidir. Şirket sadakaları yüksek, sabırlı ve tutkulu olmalıdır.

Şirketiniz ayrıca iyi satıcıları ödüllendirmek için asla takım lideri ve yönetici yapma kolaylığına kaçmamalıdır. Takım lideri yetiştirme sürecinde bir yetenek havuzu ile potansiyel liderlerinizi yetiştirmelisiniz.

Çünkü doğru insan kaynağının satış performansına etkisi oldukça yüksektir.

Tıp ve sağlık turizmine yaptığınız yatırımı ekibinize yapmalısınız. Teknoloji yatırımı kadar insan yatırımı da şirketinize marka değeri katacak. Verimlilik artışı, karlılık, maliyet azaltma ve en önemlisi ekibin tüm üyelerinin satış hedeflerini tutturduğu takımlar oluşacaktır.

Henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan sen ol!

Yorum yazın

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!